...

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS FIT BY LIND

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Fit by Lind.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser ift. GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

OPLYSNINGER VI INDSAMLER

Vi gemmer dine personlige oplysninger således, at vi kan håndtere dine email forespørgsler, servicere dig bedre, forbedre vores hjemmeside samt lave markedsføring målrettet mennesker, der kunne bruge netop den hjælp og ydelse vi tilbyder hos fitbylind.dk.

Vi indsamler data som email, navn, telefon, IP-adresse, postnummer, by og adresse, aktiviteter på vores hjemmeside og tilhørende systemer, beskedhistorik og eventuelt brugertilpasset indhold.

Fit by Lind indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Sender os forespørgsler, spørgsmål eller feedback

DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.Fitbylind.dk er FitbyLind, Vestervænget 12, 8381 Tilst, cvr nr. 36599677

BEHANDLINGSGRUNDLAG OG FORMÅL

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne  kommunikere med dig løbende og varetage selve bekræftelsen på dit forløb.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos hostinger.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i hostinger.com datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks i overensstemmelse med ovennævnte og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: info@fitbylind.dk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.