§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre, du kan derfor ikke dele dit klippekort/kredittereller 8 ugers forløb med andre. I tvivlstilfælde kan FIT by Lind forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til FIT by Lind.

§2 Medlemsbetingelser
FIT by Lind kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§4 Opsigelse
Opsigelse af medlemskab skal ske senest d. 15 i måneden op til. Opsigelsen skal ske skriftligt til FIT by Lind på info@fitbylind.dk

§5 Prisændringer
FIT by Lind forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
FIT by Lind kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 6 timer før holdstart.

§8 Betaling
Betalingen trækkes straks efter købet – både for bookinger og køb af klippekort eller abonnementer. Se fortrydelsesret / refundering.

-Fortrydelsesret / Refundering
Hvis man sletter sin booking online inden 6 timer før, refunderes betalingen automatisk til det brugte betalingskort – herunder også klippekort.

Der er ikke fortrydelsesret på køb af klippekort og abonnementskort.
Evt. resterende klip på udløbne klippekort eller ved ophør i klinikken / centret, refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

§9 Levering
Klippekortet købes online og knyttes til din bookingprofil straks efter købet. Herefter foretager man sin booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet.

§10 Gavekort
Gavekort købes i gavekortshoppen.
Købet kan fortrydes indtil 14 efter købet ved henvendelse til (INDSÆT FIRMANAVN HER), med mindres gavekortet er taget i brug.
Gavekortet er gyldigt i 3 år fra købsdatoen.

Gavekortet kan printes lige efter gennemført betaling og fremsendes ligeledes på e-mail. Der modtages også en bekræftelse på købet på mail.

§11 Klippekort
Gyldighed
Klippekort er som udgangspunkt gyldige i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet under købet af klippekortet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.
Klippekort er personlige og kan ikke deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre. Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.

§12Automatisk trækning / Abonnementer
Prisen for abonnementet fremgår ved købet af de enkelte abonnementer.
Alle abonnementer er personlige og kan ikke overdrages eller deles med andre.

Gyldighed
Abonnementskortet er gyldig i én måned fra enten købsdato eller den under købet valgte startdato. Kortet kan bruges til de hold som er beskrevet i de enkelte vilkår og betingelser for hvert af de mulige abonnementer.

Kvittering
Der fremsendes kvittering på e-mail ved indgåelse af aftale, ved automatisk trækning, ved fejlet trækning, ved ændring af betalingskort og ved opsigelse af abonnementet.

Ændring af betalingskort
Det er kundens ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet.

Man skifter betalingskort ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på “Klik her for at se dine klippekort / abonnementer” Bemærk – en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende abonnement.

Automatisk trækning
Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen – herefter trækkes prisen for abonnementet automatisk dagen før ny abonnementsperiode starter.

§13 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet FIT by Lind ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§14 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af FIT by Lind, er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. FIT by Lindtager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§15 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det ikke muligt at sætte medlemskabet i bero.

§16 Ferie
I tilfælde af ferie er det ikke muligt at sætte medlemskabet i bero.

§17 Hold udbud
FIT by Lind har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§18 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§19 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§20 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§21 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge “Brugerprofil” – “Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til FIT by Lind kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan FIT by Lind uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.